Cüruf

Cüruf, bazaltik veya andezitik, çoğunlukla koyu kırmızımsı kahverengi renkli, gözenekli volkanik bir kayaçtır. Fiziksel olarak pomza ile benzer bir oluşuma sahiptir, ancak rengini veren demir içeriği sebebi ile pomzaya kıyasla daha ağırdır. Cürufun -yaklaşık %7,5 seviyesindeki- demir içeriği, pomzadaki demir oranına göre daha yüksektir.

Cüruf, daha çok peyzajda toprak örtüsü olarak kullanılır. Topraksı rengi, dekorasyon ve süzdürme özellikleri sebebiyle peyzaj mimarları tarafından yoğunlukla tercih edilmektedir.